12-02-2016 22:00 TRAIL 10

open
Loading...
tip
Mertesc, 16.02.2016 da les 20.50-21.05

Tla ütia Pezié de Parù a Cortina d'Ampëz gnaràl mostrè sciöche an cujina fortaies. Le cogo dla ütia, Mauro Menardi, nes cuntarà ince te ci ocajiun che les fortaies gn...

Apuntamënc radio y TV

Postit image

Vender, 12.02.2016 da les 13.45-14.00

I mutons y l tëmp liede

D'instà canche n va do cëina a spaz, po vëijen dinrer mutons y mutans che te si tëmp liede fej damat ala lergia.
La gauja prinzipela ie bën che la tecnologia à mudà la maniera de adurvè l tëmp liede.

Program de Conr...

Postit image

Sabeda, 13.02.2016 da les 19.05-19.30

Nef codées e na piva de sel (1.pèrt)

Ence i codées, desche spieies de na verità, pel ne recordèr chi che sion stac e saron.
Stefen Dell'Antonio Monech, con si spirit critich e si feruscol talent, à scrit nef curta stories olache vigni codé à na si per...

Postit image

Domenia, 14.02.2016 da les 13.45-14.00

Manieres per adurvè l fonin cun respunsabltà

I genitores possa dé regules per coche adurvé l fonin, ajache i jëuni n’à suenz deguna mesura,
y l fonin ie deplù che mé n telefon!

Program de Edmund Senoner...

Postit image

Domenia, 14.02.2016 da les 19.05-19.30

San Valentin

L'amur à tröpes müses y tröpes sfomadöres mo insnöt ti dedicunse nosta lerch a chël amur che fej sintì i paôi tl vënter, chël amur, che se fej jorè tles niores y odëi le monn döt rosa.

Program de Sara Frenner...

Postit image

Lunesc, 15.02.2016 da les 19.05-19.30

Blanch y fosch - Turism y prenutazions fauzes

Tl turism, sciche te truepa ativiteis de nosta vita, vëniel fat truep tres internet. Nscila nce la prenutazions per afitè majons. Nce te nosc raion suzedel che seniëurs prenutea cëses o zi...

Postit image

Mertesc, 16.02.2016 da les 19.05-19.30

I Hosianna

Le cor da Sëlva cun süa musiga moderna de tradiziun cristiana sleria fora le repertore te esibiziuns coregrafades de gran parüda, che plej al publich. Valgügn mëmbri dl grup cunta dl'impëgn che é do ia y dla ligrëza che la musiga ti scinca te chisc sci...

Postit image

Mercui, 17.02.2016 da les 19.05-19.30

Oujes da talent

L rock pop ladin scomenza endò a se slarièr fora anter i joegn e neves talenc se lascia descuerjer e descuerc enstesc l valor de scriver e ciantèr per ladin. Stefano Merighi da Poza é stat na revelazion al conzert Bea...

Postit image

Mercui, 17.02.2016 da les 20.50-21.06

Millennium - travierc per l svilup di Paejes dl terzo mond

Ëra y ël, i medemi dërc
Mituns ne po nia messëi murí

Program de Sepp Hollweck y Anna Maria Fiung
camera, tai y rejia de Georg Penn
a cura de Leo Senoner...

Postit image

Juebia, 18.02.2016 da les 20.50-21.05

Toponomastica ladina tla Val Badia

N program de Werner Pescosta
Regia y produziun Diana Biron
a cura de Alessandro Dapunt...

Postit image

Vender, 19.02.2016 da les 13.45-14.00

La minza

La minza cresciova salvera tl tlima ciaut dl mediteran y chisc populi ova bën prësc capì che chësta ierba fova medejinela y bona per i organns dla digestion.

Program de Bruna Moroder...

Postit image

Sabeda, 20.02.2016 da les 19.05-19.30

Nef codées e na piva de sel 2.pèrt

L codé, n oget scempie de nosc passà, zipià depent o béle n bossol sera te sè pèrt de noscia storia olache l talent creatif de Stefen Dell'Antonio Monech é stat bon de lejer e contèr stories nteressantes su nosc esser e nosc...

Postit image

Domenia, 21.02.16 da les 12.45-13.00

Religions te nosc raions

For plu jënt da ora de ca vën da nëus y se porta autra religions. Messonsa pruibì chësc?
Mé sce cunescion l cuntenut de autra religions iel mesun viver tla toleranza y crëscer.

Program de Hugo Senoner...

Postit image

Domenia, 21.02.2016 da les 19.05-19.30

FABIO n drama musical

La ligna de programs dedicada ala storia FABIO se spiza ia, mo tres ćiamò é le möt al'archirida do le aversar da bate por se deliberé fianlmënter ince ël da sües fobies. Usc y musiga di auturs Ivan Senoner y Tobias Dellago nes revelëia te...

Postit image

Mertesc, 23.02.2016 da les 20.50-21.01

Family hotel: "Hotìe per families"

I bie posc' de la Ladinia i tira da semper n muie de ghesc' te nosc raion, soraldut la families. Te Fascia i hotìe che se à endrezà per ge perferir duc i servijes per contentèr i besegnes de vigni component de la familia i se à me...

Postit image

Mercui, 24.02.2016 da les 19.05-19.30

Le scultur da Ciaminades

Lois Anvidalfarei: da sü pröms scarpì ales scultöres de brom. N percurs che vëiga bele da pice insö na relaziun sterscia cun l'ert, che é oramai compagna de vita.

Program de Sara Frenner...

Postit image

Juebia, 25.02.2016 da les 20.50-21.05

Program de economia dles valades ladines

de Diego Clara y Hartmann Mairhofer
Produziun: ZAK Multimedia
a cura de Leo Senoner...

Programazion Tv


Ricezione dati in corso...

Programazion Radio


Ricezione dati in corso...

Meteo

Meteo per 2016-02-12T00:00:00

Wolkig
Wolkig
Wolkig
Wolkig
Wolkig
Wolkig
Meteo Alto Adige - Südtirol
  • Bulsan -2/7

  • Maran -1/7

  • Bornech -3/3

  • Persenon -5/4

  • Solaneres -3/4

  • Sterzing -5/1

Servisc meteo dla Provinzia Autonoma de Bulsan