RF: La copa dal café

L efet Dunning-Kruger te nosta sozietà

Domenia, 05.05.2024 da les 12:45-13:00

Danter melsegurëzes y segurëzes, danter avëi tort y avëi rejon. (1a) Minonghes protlamedes da uni canal de nfurmazion y da uni bocia. Te n mond ulache uniun semea la savëi miecia dl auter, perdons datrai de uedl l raport danter cumpetënza y segurëza scientifica de na minonga. Ma cie nes dij pa la psicologia n chësc cont? Percie ie pa n valguna persones tan segures de na teoria y d'autri scentant pesimea tresora? Program de
Ivan Senoner