TV: Cult rituai da inier y incö

L'ordin di Iesuic

Juebia, 08.09.2022 da les 20:50-21:02

A Desproch, püch dalunc dal zënter, él n convënt che poester ma püc conësc: le colegh di Iesuic, nasciü bele dl 1561. Incö virel chiló incër trënta patri, dui de chisc é ladins: siur Robert Miribung da La Val tla Val Badia y siur Edmund Runggaldier da Urtijëi/Gherdëna. La storia y la vita te chësc zënter é dër via y dër rica y ince sce al vëgn a mancé tres de plü proi fora por i paisc crësc l’ordin di Iesuic gradualmënter. Program de DAria Valentin, regia de Hanspeter Karbon, a cura de Alessandro Dapunt