RF: Dai creps dl Sela

Le bal popolar

Juebia, 17.09.2020 dales 19:05-19:30

L'Uniun Bal Popolar Val Badia complësc 35 agn. Le grup folcloristich tëgn impé tradiziuns y respidlëia aspec culturai tl balé, tla musiga y tl vestimënt.

Program de Sara Frenner