RF: Dai creps dl Sela

Martina Rifesser - Suné l'erpa ie sciche julé

Domenia, 19.09.2021 dales 19:05-19:30

La ie n'ëila drët ativa y da vivanda. Da plu de 20 incà vivela a Linz tl Oberösterreich ma la à mo n gran liam cun si valeda de Gherdëina. Martina ie de prufescion erpista ma la à mo truepa d'autra pascions sciche l julé cun l joler y l depënjer clavicembali.
Ultimamënter àla nce dat ora -deberieda cun si uem Werner- na CD cun pec populeres per erpa.
Trasmiscion de Alex Runggaldier

Foto: Martina Rifesser da Pertan