TV: Dolomites UnescoMercui, 12.10.2022 da les 20:50-21:05

Program de Karin Pizzinini, a cura de Anna Mazzel