TV: Scenar ert y cultura

Diego Perathoner - Paul Moroder

Juebia, 04.06.2020 da les 20.50-21.06

Diego Perathoner de Caio ie n artist che cëla tres na esprescion sëcia y direta, ma nce aiceda da n zinism fin, de traté la tematiches sozieles suvënz nvijibles ai uedli dla massa.
Paul Moroder de Doss se caraterisea per si sensibltà. Nfat sce l va a arziché la dimenscion spirituela o i argumënc liei al ambient y al consum. Te si ultima performance “Nia m* maroca” al cunlaurà cun la grupa “Nothing about trains”.

Program y cunzet: Ivan Senoner, tai: Hans Peter Karbon, a cura de: Leo Senoner