RF: Dai creps dl Sela

Domenia, 28.04.2019 da les 19.05-19.30

L crëibs, nemich dla persona? (prima pert)

Ie pa l crëibs vëiramënter tan da temëi?
Chësc fova l titul de n referat che la dutorëssa Laura Cuccarollo à purtà dant te Sëlva. Ëila nes conta da ulache pea via l crëibs, ciunes che ie la gaujes, i sintoms y coche n possa se stravardé.

Trasmiscion de Georg Mussner

Foto: La dut.ra Laura Cuccarollo de Sëlva