RF: Dai creps dl Sela

La biesces muessa mucé!

Vender, 23.09.2022 da les 19:05-19:30

Ai 20 de mei fova la biesces unides menedes te Val per jì a pastura tl raion de Puez, l desmunté fova prugramà n la prima ena d'utober.
Per gauja dla presënza dl lëuf iesen jic a s'les tò n valguna enes dant, l presidënt dla lia dala biesces Uli Insam y l paster Leo Insam da Nucia nes conta dla pascion de zidlé y vardé biesces. Trasmiscion de Alex Runggaldier

Foto: La biesces se abina uni ann tal "Stont da tré tl scies" te Val per unì menedes te Pra da rì.