RF: La copa dal café

Deprescion

Domenia, 04.09.2022 da les 12:45-13:00

Dumandes che vën suenz fates sun la deprescion.
Program de Edmund Senoner

Foto dal web: ultimabattuta.it